Зафир Златаров

  Дела, докладвани от върховен съдия Зафир Златаров

  image_pdfimage_print
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 104 от 26.06.1964 г.

  Когато дворното място с жилищните и стопанските постройки на члена на ТКЗС и членовете на неговото домакинство се намира извън регулационния план на населеното място и те нямат друго дворно място с жилищни и стопански постройки, включени в регулационния план на същото или друго населено място, запазват ли правото на собственост върху този имот в реални граници и в каква площ или запазват правото на собственост, но не в реалните граници, а в границите на кооперативните блокове, като жилищните и стопанските постройки преминават в собственост на ТКЗС?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО