Виолета Христова

  Дела, докладвани от върховен съдия Виолета Христова

  Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ

  Постановление № 5 от 30.11.1981 г.

  За изменение и допълнение на постановление № 5 от 16.XI.1970 г. на Пленума на Върховния съд на Република България за обобщаване практиката на съдилищата по някои въпроси на задълженията за издръжка.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО