Веселка Марева

  Дела, докладвани от върховен съдия Веселка Марева

  Определение №440/29.10.2019 по дело №1440/2019

  Дали презумпцията на чл. 69 ЗС се прилага между сънаследници когато фактическата власт е установена и се осъществява въз основа на облигационно отношение - предоставено право на ползване?

  Решение №125/29.10.2019 по дело №616/2019

  За приложението на презумпцията на чл.92 ЗС и за необходимостта от тълкуване волята на страните за установяване дали при прехвърляне на собствеността върху застроен поземлен имот се прехвърлят и намиращите се в него сгради, които не са изрично посочени в прехвърлителния акт.
  Определение

  Определение №437/28.10.2019 по дело №1322/2019

  За проверка неговата допустимост във връзка с надлежното представителство на Държавата.

  Решение №106/22.10.2019 по дело №4773/2018

  При наведено от ответниците по иск за собственост възражение за допусната грешка в кадастралната карта, длъжен ли е съдът да изследва дали нанесените в кадастралната карта граници на имотите съответстват на границите според правото на собственост?
  Когато в производството е доказано по категоричен начин основанието на иска, но няма данни за неговия размер, може ли съдът служебно да приложи чл. 162 ГПК?

  Решение № 91 от 05.07.2019 г. по гр. д. № 4243/2018 г.

  Дали свидетелските показания /когато са допустими като доказателствено средство/ са достатъчни, за да се приеме за доказан факт, за който не са ангажирани никакви други, включително насрещни доказателства?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО