Васил Манчев

  Дела, докладвани от върховен съдия Васил Манчев

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 111 от 11.11.1962 г. по гр. д. № 104/1962 г.

  Дали е необходимо да се предявява насрещен иск от ответника (добросъвестен владелец) по ревандикационния иск, когато той поиска да му се заплати от ищеца - собственик стойността на подобренията, които е извършил в процесния имот?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО