Васил Христакиев

    Дела, докладвани от върховен съдия Васил Христакиев

    Определение № 371 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1389/2018 г.

    По отношение мотивиране спирането на производството по исковете по чл. 76, ал. 1 ЗМГО.

    НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО