Ваня Алексиева

  Дела, докладвани от върховен съдия Ваня Алексиева

  Решение № 279 от 12.02.2019 г. по т. д. № 2905/2017 г.

  Задължителни ли са указанията на консултант (главен инженер) по време на строителството и подлежат ли на заплащане извършените в тяхно изпълнение работи?

  Решение № 318 от 04.02.2019 г. по т. д. № 808/2018 г.

  Присъствие на застрашения от изключване член на Сдружението на ОС, на което се обсъжда поведението му, достатъчно ли е за да се приеме, че е осигурено правото на защита на последния, ако не му е изпратено предупреждение, не е посочено кои конкретни негови действия съставляват нарушение и в дневния ред на ОС също не са посочени такива? Трябва ли да се посочат конкретните действия на изключвания и по какъв начин те се определят като нарушения?

  Определение № 641 от 14.11.2018 г. по т. д. № 3166/2017 г.

  Относно приложението на чл. 52 ЗЗД и установения с него принцип на справедливост при определяне на обезщетение за неимуществени вреди, вкл. и с оглед обществено икономическите условия в страната към датата на настъпване на пътно- транспортното произшествие.
  Решение

  Решение № 128 от 20.08.2018 г. по т. д. № 1744/2017 г.

  Кои са „трети лица”, за които частният документ няма достоверна дата в производството по предявен отрицателен установителен иск по чл. 694 ТЗ?
  Решение

  Решение № 182 от 20.08.2018 г. по т. д. № 2447/2017 г.

  Следва ли съдът при постановяване на решението си, да съобрази нововъзникнали факти и обстоятелства, които имат съществено значение за правилното решаване на спора?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО