Соломон Розанис

  Дела, докладвани от върховен съдия Соломон Розанис

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 148/1986 от 10.12.1986 г.

  Какъв е наследственият дял на преживелия съпруг от наследството на починалия, когато някои или всички деца са се отказали от неговото наследство?
  Пленум на ВС

  Постановление № 1/79 от 28.05.1979 г.

  По някои въпроси на неоснователното обогатяване.
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 59/1974 от 03.06.1974 г.

  Относно възможността причинителят на щетата да противопостави възражение за виновно съпричиняване на щетата и от други лица при суброгирането в изпълнителния процес по чл. 326, ал. 1 ГПК /отм./ на лицето, отговарящо за неговите действия съгласно чл. 49 ЗЗД.
  Пленум на ВС

  Постановление № 3/73 от 29.03.1973 г.

  Основен принцип на облигационното право на Република България е изпълнението на поетите по договор задължения и постигането на тези реални цели, които страните са преследвали със сключването на договора - чл. 87 ЗЗД.
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 23/1972 от 17.04.1972 г.

  Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 231 ГПК /отм./ отменителните решения на второинстанционните съдилища?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО