Розинела Янчева

  Дела, докладвани от върховен съдия Розинела Янчева

  image_pdfimage_print
  Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

  Определение №190/11.11.2019 по дело №4003/2019

  Налице ли е преюдициалност на иск по чл. 30 ЗН по отношение на вече предявен иск за собственост по реда на чл. 124 ГПК, с който същите ищци претендират завещания имот поради нищожност на завещанието?

  Решение №151/24.10.2019 по дело №3988/2018

  Има ли доказателствена стойност представеното и прието като доказателство по делото решение на поземлена комисия (на хартиен носител като заверен препис), като извлечение от специализирания софтуер, при своевременно направени възражения относно авторството и съдържанието му и при липса на оригиналното решение?

  Решение №150/21.10.2019 по дело №3132/2018

  Относно приложението на чл. 9, ал. 2, изр. 1 ЗН. (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
  За задълженията на въззивния съд в хипотеза, при която се твърди, че е представено доказателство за права на съделител, което обаче липсва по делото. (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

  Решение №132/21.10.2019 по дело №1139/2019

  Приложима ли е разпоредбата на чл. 30, ал. 2 ЗС в случаите, когато съсобствеността между две или повече лица е придобита по силата на административни заповеди по ЗТСУ (отм.) и в самите тези заповеди не е посочена идеалната част, която се полага на всеки съсобственик?
  Определение

  Определение №425/16.10.2019 по дело №884/2019

  За обезсилване на първоинстанционния съдебен акт, постановен при смърт на страна, настъпила след приключване на съдебното дирене.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО