Розинела Янчева

  Дела, докладвани от върховен съдия Розинела Янчева

  Решение № 117 от 25.06.2019 г. по гр. д. № 2781/2018 г.

  Какви са критериите, по които се установяват границите на поземлените имоти в кадастралната карта?

  Решение № 95 от 10.06.2019 г. по гр. д. № 2609/2018 г.

  Какви обстоятелства трябва да бъдат изследвани от съда при оспорване на констативен нотариален акт за собственост по наследство и давност (давност и наследство)?

  Решение № 96 от 10.06.2019 г. по гр. д. № 2756/2018 г.

  Кой от вариантите за разпределение по чл. 353 ГПК следва да избере съдът, когато има две експертизи, коренно различаващи се в оценката на отделните имоти и формирането на дяловете, едната от които е оспорена, а другата - не?

  Решение № 73 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 890/2017 г.

  Придобива ли право на собственост купувач на публична продан, ако преди влизане в сила на възлагателното постановление е било отменено изпълнителното основание?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО