Любка Андонова

  Дела, докладвани от върховен съдия Любка Андонова

  image_pdfimage_print
  Определение

  Определение №910/10.12.2019 по дело №2877/2019

  Явна неправилност във връзка с формираните от съда изводи относно липсата на причинна връзка между извършения от ответния сервиз ремонт на лекия автомобил, собственост на ищеца и унищожаването на вещта вследствие запалване.Тези свои изводи съдът е обосновал като изрично е заявил, че не ще кредитира заключението по допуснатата съдебна експертиза, тъй като вещото лица, дало заключение за неправилно свързан в сервиза силнотоков кабел, от който вероятно е възпламенена искрата е специалист по автотехнически, а не противопожарни експертизи.
  Решение

  Решение № 97 от 18.07.2017 г. по т. д. № 50219/2016 г.

  Наличието на две и повече сформирани в един ловно-стопански район дружини води ли до опорочаване на процедурата по пряко договаряне за стопанисването и ползването на отделен район по реда на чл. 29 ППЗЛОД?
  Решение

  Решение № 96 от 14.07.2017 г. по гр. д. № 3150/2016 г.

  Прекратяването на трудовото правоотношение за допълнителен труд, сключено с член на академичния състав може ли законосъобразно да се извърши без да е необходимо решение по смисъла на чл. 35, ал. 3 ЗРАСРБ, взето от факултетния съвет?
  Решение

  Решение № 238 от 06.02.2017 г. по гр. д. № 1454 / 2016 г.

  Допустимо ли е с иск по чл. 59 ЗЗД за неоснователно обогатяване да се оспорва приносът на единия от съпрузите в придобиването?
  Решение

  Решение № 63 от 28.03.2017 г. по гр. д. № 822 / 2015 г.

  Съставляват ли неизготвянето на доклад от първоинстанционния съд и неизпълнението на задълженията му по чл. 146, ал. 2 и ал. 3 ГПК процесуални нарушения по смисъла на чл. 266, ал. 3 ГПК, обуславящи възможност за събиране на доказателства във въззивното производство.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО