Лидия Рикевска

  Дела, докладвани от върховен съдия Лидия Рикевска

  image_pdfimage_print
  Решение

  Решение № 701 от 15.11.2010 г. по гр. д. № 65/2010 г.

  Дали са допустими гласни доказателства за установяване на договор за дарение сключен с роднини по права линия, а по съребрена до 4 степен?
  Решение

  Решение № 948 от 18.12.2009 г. по гр. д. № 3097/2008 г.

  Kои потребители са в сходно фактическо положение за да бъдат третирани неравно и са дискриминирани по смисъла на чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. чрез предоставянето услуги от по-ниско качество, или при по-неблагоприятни условия, е разрешаван противоречиво от съдилищата?
  Решение

  Решение № 259 от 01.04.2010 г. по гр. д. № 773/2009 г.

  Дали портиерско жилище в жилищен блок е обща част по предназначение ?
  Решение

  Решение № 102 от 16.02.2010 г. по гр. д. № 104/2009 г.

  За допустимостта на решение постановено по нередовна искова молба, в която при посочване на номера на имота е допусната грешка, но границите са посочени точно.
  Решение

  Решение № 169 от 04.06.2012 г. по гр. д. № 950/2011 г.

  Допустим ли е иск за частично унищожаване на сделка поради грешка в предмета ? Дали запазеното вещно право на ползване върху недвижим имот е съществен елемент от фактическия състав на продажбата и допустимо ли е въззивно решение с което е потвърдено първоинстанционно решение с което съдът се е произнесъл по непредявен иск?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО