Александър Котев

  Дела, докладвани от върховен съдия Александър Котев

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 48 от 03.04.1961 г. по гр. д. № 26/1961 г.

  Може ли добросъвестният владелец - подобрител на недвижим имот, да упражни правото на задържане за вземанията си от извършени подобрения и срещу третото лице - купувач на имота, което е купило същия, след като подобренията са били вече направени?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО