Кристияна Генковска

  Дела, докладвани от върховен съдия Кристияна Генковска

  image_pdfimage_print

  Решение №111/06.11.2019 по дело №1260/2016

  Предявяването на частичен иск спира ли или прекъсва давността за цялото вземане при настъпило увеличение на иска в хода на съдебното производство и кой е началният момент, спрямо който се преценява спирането на давността по отношение на увеличената част от иска?

  Решение №92/06.11.2019 по дело №2100/2018

  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да изложи свои собствени мотиви, като обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?

  Решение №93/30.10.2019 по дело №2624/2018

  Материално легитимирано ли е да получи обезщетение за неимуществени вреди лице, което не е вписано като баща в акта за раждане на починало при ПТП дете, ако последното е било отглеждано, възпитавано и издържано фактически от това лице и са били изградени отношения аналогични на връзката родител-дете?

  Определение №477/22.10.2019 по дело №25/2019

  За да е налице признание, прекъсващо давността по смисъла на чл. 116, б. а ЗЗД, следва ли то да бъде адресирано към кредитора или негов представител?
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 349 от 03.07.2019 г. по т. д. № 2466/2018 г.

  Включват ли се в застрахователната сума по застраховка "Гражданска отговорност" на осн. чл. 429 КЗ / в сила от 01.01.2016г./ лихвите за забава за периода от настъпване на застрахователното събитие до уведомяването на застрахователя, респ. до предявяване на прекия иск от увреденото лице?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО