Красимир Влахов

  Дела, докладвани от върховен съдия Красимир Влахов

  image_pdfimage_print
  Решение на ВКС

  Решение № 125 от 30.10.2018 г. по гр. д. № 3932/2017 г

  За необходимостта при извършване на делбата съдът да изследва възможността всеки съделител да получи реален дял в натура, при съобразяване на предвидената в чл. 201 ЗУТ процедура за поделяне на урегулиран поземлен имот.
  Определение

  Определение № 497 от 09.10.2018 г. по т. д. № 1877/2018 г.

  Относно преценката за приложимостта на чл. 98 ЗС, когато в дворното място има две или повече самостоятелни сгради, към която несамостоятелна постройка в същото място би могла да бъде принадлежност. (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
  Представлява ли „уговаряне на друго” по смисъла на чл. 98 ЗС, уговореното общо ползване на несамостоятелна постройка от собствениците на самостоятелни сгради в общо дворно място, и длъжен ли е съдът, сезиран с иск за собственост на тази постройка на основание изтекла придобивна давност в полза на някой от тези собственици, да съобрази наличието на такава уговорка. (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
  Решение

  Решение № 106 от 05.10.2018 г. по гр. д. № 4550/2017 г.

  Досежно критериите, въз основа на които съдът следва да формира извода си за идентичност на недвижими имоти, когато същата е спорна.
  Решение

  Решение № 105 от 05.10.2018 г. по гр. д. № 4239/2017 г.

  Относно допустимостта в първата фаза на делбеното производство съделителите да възразяват срещу участието на друг съделител в делбата поради нищожността на извършеното в негова полза разпореждане на сънаследник или съсобственик с правата му от имуществото, предмет на делбата, когато действителността на това разпореждане е без значение за обема на правата на съделителя, релевирал възражението.
  Определение

  Определение № 121 от 22.06.2018 г. по гр. д. № 2049/2018 г.

  Налице ли е правен интерес от предявяване на негаторен иск, с който се търси защита срещу правни действия/ бездействия на ответниците, свързани с ползването на съсобствен с ищеца недвижим имот, както и преодоляване по съдебен ред на тяхното несъгласие за извършване на действия, които според ищеца са необходими и полезни за общия имот?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО