Иван Андров

  Дела, докладвани от върховен съдия Иван Андров

  image_pdfimage_print
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 4/1986 от 17.03.1986 г.

  Относно разсрочката на задължението за изплащне на уравнение при възлагане на неподеляемо жилище:
  1. При постановяване на решение по чл. 288, ал. 6 ГПК /отм./ за разсрочване на плащането на възложен имот по реда на чл. 288, ал. 2 ГПК /отм./ следва ли съдът да посочи изрично дали плащането ще стане в едногодишен срок или следва да се произнася само в случаите, когато прави разсрочка за плащане в срок от две години.
  2. За разсрочване на плащането по изключение за две години следва ли да има искане от страната или съдът е длъжен служебно да се произнесе при наличие на уважителни причини за разсрочване на плащането, а така също и когато длъжникът е роднина на кредитора в посочените степени.
  3. При непроизнасяне по начина на разсрочване на плащането може ли с решение по чл. 193 ГПК /отм./ да се допълни решението по възлагането и при изтичане на срока за допълване на решението подлежи ли на преглед по реда на надзора непроизнасянето на съда по този въпрос?
  Пленум на ВС

  Постановление № 1/85 от 10.11.1985 г.

  По някои въпроси за правомощията на втората инстанция по граждански дела.
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 34/1983 от 01.08.1983 г. по тълк. д. № 11/1983 г.

  1. Обща част ли е таванското помещение в сграда, в която етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици?
  2. Има ли различие в правния режим между подпокривното пространство, което не може да се ползва за каквито и да е цели, освен за изолация между етажа и покрива и за излизане на покрива за извършването на ремонта му, и таванското щение, което има такава височина между пода и покрива му, че може да се използва за живеене, за ателие или склад?
  3. Таванското помещение, което има такава височина между пода и покрива му, че може да се използва за живеене, за ателие или склад е или обща част и може ли да се прехвърля собствеността му, да се дели и да бъде завладяно и придобито по давност?
  4. Има ли правно значение дали таванското помещение преустроено в жилище, ателие или склад по одобрен архитектурен план, или е от значение само единодушното решение на всички собственици за изменяване на предназначението му и за отдаване на друго предназначение на същото. Ако има единодушно решение на всички собственици на едно таванско помещение за промяна на предназначението му, в кои случаи ще е необходимо да се одобри съответен архитектурен план?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО