Емил Томов

  Дела, докладвани от върховен съдия Емил Томов

  image_pdfimage_print

  Решение №218/03.12.2019 по дело №763/2019

  Следва ли съгласно критериите за изменение на мерките по чл. 59, ал.9 СК да се обсъдят обстоятелства относно отчуждаването на детето и поведението на отглеждащия родител спрямо другия родител , за създаване на пречки от отглеждащия родител за осъществяване на лични отношения с другия родител?

  Решение №176/30.10.2019 по дело №3993/2018

  За критериите на които следва да отговори разширен режим на лични контакти с другия родител, който : 1. да вижда детето и през седмицата, като се съобрази режима на детето, училищни занимания и необходимостта от почивка; 2. да вижда детето ежеседмично, с оглед възможността родителят който упражнява родителските права да има възможност да организира пътуване, екскурзия, почивка с детето.
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 380 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 4437/2018 г.

  Дължи ли се обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за периода след влизане в сила на решението на съда по трудовия спор за отмяна на заповедта за уволнение и възстановяването на ищеца на работа?
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 3/2017 от 27.03.2019 г. по тълк. д. № 3/2017 г.

  1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД?
  2. Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит - само в размер на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума или се включва уговореното в договора възнаграждение (възнаградителни лихви) и/или законните лихви?
  Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

  Определение № 155 от 27.03.2019 г. по гр. д. № 869/2019 г.

  Отговорността на държавата за вреди, причинени от несправедлив съдебен процес, обективна отговорност ли е, при която се преценява характера на извършеното нарушение, или следва да се преценява вината на решаващия състав и/или възможността за ангажиране на неговата гражданска отговорност?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО