Даниела Стоянова

  Дела, докладвани от върховен съдия Даниела Стоянова

  image_pdfimage_print

  Определение №655/30.09.2019 по дело №1255/2019

  За отговорността от непозволено увреждане, когато по договор между две дружества едното е възложило на другото определена работа, при и по повод извършването на която настъпят вреди.

  Решение № 96 от 22.07.2019 г. по гр. д. № 2116/2018 г.

  Намират ли приложение изискванията за брой посещения, продължителност на издирване на лицето, период от един месец между двете отделни търсения, справки за регистрирани адреси и изведени от съдебната практика по чл. 47, ал. 1 ГПК и чл. 47, ал. 2 ГПК в редакция действаща към 23.10.2015 г. /редакция от 03.07.2015 г./ в процедурата по чл. 193, ал. 1 КТ?
  Решение ВКС противоречива практика

  Решение № 209 от 21.01.2019 г. по гр. д. № 87/2018 г.

  Спира ли се броенето на срока по чл. 194, ал.1 КТ по време на почивните и празнични дни, обхванати от времето, през което работникът или служителят ползва платен годишен отпуск?

  Решение №179 от 09.01.2019 г. по гр. д. №4551/2017 г.

  По приложението на чл. 52 ЗЗД, във с чл. 4 ЗОДОВ и чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след извършване на преценка на всички установени по делото, релевантни, обективно съществуващи конкретни обстоятелства, както и на тяхното значение, като критерии за точното прилагане на принципа за справедливост, при предявен иск за обезщетение за репариране на такива вреди, настъпили в резултат от незаконно обвинение, когато увреденият ищец е оправдан с влязла в сила присъда.

  Определение № 397 от 05.11.2018 г. по гр. д. № 3873/2018 г.

  Кои са предпоставките за връчване на съобщения по чл. 46, ал. 2 ГПК? Следва ли връчителят да отбележи качеството на лицето, на което е извършил връчването по чл. 46 ГПК и факта, че е пълнолетен?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО