Бойка Стоилова

  Дела, докладвани от върховен съдия Бойка Стоилова

  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №724/10.10.2019 по дело №1478/2019

  При преценка дали сделка противоречи на добрите нрави следва ли да се вземат предвид конкретните индивидуални особености на страната по нея, мотивите и целта за извършването й, действията на трети лица, спомогнали за формиране на волята за това? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
  При направено възражение за давност длъжен ли е съдът служебно да прецени наличието и на предпоставките за спирането или прекъсването й съобразно императивните правни норми на чл.115 ЗЗД и чл.116 ЗЗД? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
  За задължението на съда да вземе предвид и се произнесе по всички твърдения, доводи и доказателства, че ищецът не е имал намерение реално да се обвърже с едностранната сделка? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
  Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

  Определение №427/02.10.2019 по дело №3285/2019

  Длъжен ли е съдът да разгледа евентуалния иск, ако главният иск е недопустим и производството по него следва да бъде прекратено?

  Решение №81/25.09.2019 по дело №1804/2018

  За задължението на въззивния съд да изложи мотиви във връзка с оплакванията на ответника във въззивната му жалба, че за част от вредите, за които е определено обезщетение, ищецът вече е бил обезщетен с влязло в сила решение.

  Решение № 29 от 11.07.2019 г. по гр. д. № 1865/2018 г.

  Подлежат ли на приспадане от обезщетението по чл. 200 КТ получени от пострадалия или от неговите наследници суми по застраховка „Гражданска отговорност” въз основа на същите факти, на които се основава и претенцията по чл. 200 КТ?

  Решение №259/07.01.2019 по дело №4552/2017

  За задължението на въззивния съд да определи обезщетение след преценка на всички представени по делото доказателства и на доводите и възраженията на страните.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО