Боян Цонев

  Дела, докладвани от върховен съдия Боян Цонев

  Решение №240/23.10.2019 по дело №414/2019

  По приложението на чл. 59, ал. 6, изр. 2 СК – длъжен ли е съдът при разрешаването на спора относно упражняването на родителските права служебно да назначи съдебно-психологическа експертиза, при наличие на данни за родителско отчуждение у детето?

  Решение №204/22.10.2019 по дело №4636/2018

  При определянето съгласно чл. 52 от ЗЗД на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди, дължимо от ПРБ при незаконно обвинение по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, съдът следва ли да взема предвид, наред с останалите релевантни за този размер обстоятелства, и конкретните условията в ареста, при които ищецът е търпял мярката за неотклонение „задържане под стража“, в рамките на цялостното незаконно наказателно преследване срещу него?
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №747/21.10.2019 по дело №1610/2019

  Относно правното значение на шестмесечния срок по пар. 8, ал. 2, предл. второ ПЗР ЗИДЗОДОВ (обн. в ДВ, бр. 98/2012 г.) за допустимостта на иска по чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ и кои са допустимите доказателствени средства за установяване на началния момент на този срок.

  Решение №205/14.10.2019 по дело №4825/2018

  Налице ли е вреда по смисъла на чл. 21 от ЗДФИ в случай на изплащане на трудово възнаграждение за неправомерно, но реално положен труд, от който дружеството-работодател е реализирало приход?

  Определение №730/14.10.2019 по дело №1538/2019

  Относно преценката от съда на извънсъдебното признание на факти, направено от страна по спора, с оглед на всички останали доказателства и обстоятелства по делото.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО