Боян Балевски

  Дела, докладвани от върховен съдия Боян Балевски

  Определение №585/23.10.2019 по дело №247/2019

  За проверка за съответствие по отношение на определянето на размера на застрахователно обезщетение с критериите за това, съгласно ППВС 4/1968.

  Определение №580/22.10.2019 по дело №117/2019

  При служебна проверка от страна на съдебния състав в ТР по партидата на дружеството-касатор е констатирано открито след датата на подаване на настоящата КЖ производство по несъстоятелност на „В и ВГД Оранжерии Петрич“ООД ЕИК[ЕИК], както и липсата на включване в списъка на предявените вземания на спорното вземане, предмет на исковото производство, по което е постановено обжалваното въззивно решение. Ето защо, с оглед на разпоредбата на чл. 637, ал. 2 ТЗ, следва да се допусне касационно обжалване за проверка за допустимост.

  Определение №575/18.10.2019 по дело №2638/2017

  Дали в случаите на нарушение на чл. 229, ал. 1 ГПК постановеното съдебно решение се явява недопустимо или незаконосъобразно?

  Решение №116/24.09.2019 по дело №3144/2018

  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.

  Решение № 35 от 07.03.2019 г. по т. д. № 1165/2018 г.

  Следва ли съпругът на ЕТ-в несъстоятелност да участва като задължително необходим другар на ответника в производства по искове по чл. 647, ал. 1 ТЗ и чл. 135 ЗЗД срещу физическото лице ЕТ-в несъстоятелност, с които се иска обявяването за относително недействителни на разпоредителни сделки с недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност /съкр.СИО/ , с оглед разпоредбата на чл. 614, ал. 2 ТЗ и разрешението, което ВКС дава в ТР 5/2014 на ОСГТК относно приложението на чл. 135 ЗЗД за разпоредителни сделки с недвижими имоти в режим на СИО.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО