Борис Илиев

  Дела, докладвани от върховен съдия Борис Илиев

  Решение №225/22.10.2019 по дело №2751/2018

  Приложим ли е отменителният иск по чл.135 ЗЗД в отношенията между кредитора и поръчителя, когато са извършени от поръчителя разпоредителни действия с негово имущество във вреда на кредитора?

  Решение №197/07.10.2019 по дело №786/2019

  За естеството на правото на допълнителен отпуск по чл. 229, ал. 1, т. 9 ЗМВР 1997 /отм./ (предишна т.8) и чл. 212, ал. 1, т. 3 ЗМВР 2006 /отм./ и наличието на срокове за упражняването му, както и възможно ли е погасяването му по давност поради неупражняване.

  Решение №198/02.10.2019 по дело №1480/2019

  Необходимо ли е работодателят да открие специална процедура за установяване на дисциплинарно нарушение и налагане на наказание за него и да уведоми работника за това преди да пристъпи към искане на обяснения по чл.193 КТ?

  Решение № 120 от 24.04.2019 г. по гр. д. № 3768/2018 г.

  Частичното, забавено или неточно изпълнение на задълженията на приобретателя по договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поражда ли право за прехвърлителя по този договор да го развали?

  Решение № 52 от 06.03.2019 г. по гр. д. № 3636/2018 г.

  Може ли да се квалифицира като „тежко” нарушението явяване на работа след употреба на алкохол, ако не са настъпили допълнителни вредни последици; различна ли е тежестта на нарушението, състоящо се в употреба на алкохол по време на работа в сравнение с явяването на работа след употреба на алкохол; по-тежко ли следва да се наказват извършилите такова нарушение работници, които изпълняват рискови професии, от тези, чиито трудови функции не са свързани с повишен риск?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО