Борис Балабанов

  Дела, докладвани от върховен съдия Борис Балабанов

  Пленум на ВС

  Постановление № 2/84 от 30.11.1984 г.

  При смърт на пострадалия поради непозволено увреждане не се дължи обезщетение за неимуществени вреди на други лица извън кръга на тези, посочени в постановления № 4/61 г. и №: 5/69 г. на Пленума на Върховния съд.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО