Божидар Колев

  Дела, докладвани от върховен съдия Божидар Колев

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 2/1991 г. от 14.05.1991 г. по тълк. д. № 2/1991 г.

  1. Нищожен ли е административен акт, издаден от некомпетентен по степен орган?
  2. Може ли да се иска обявяването на нищожността на административен акт пред съда, който е компетентен да се произнесе по жалби срещу него, след като срокът за обжалване е изтекъл?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО