Асен Манов

  Дела, докладвани от върховен съдия Асен Манов

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 37 от 13.11.1984 г.

  Дали и кога при договорно правоприемство приобретателят на движима вещ или недвижим имот придобива права да претендира отговорност за недостатъци и за гаранции по отношение на обвързания за тях субект към неговия праводарител, когато те са създадени с правна норма?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО