Александър Цонев

  Дела, докладвани от върховен съдия Александър Цонев

  Решение №183/29.10.2019 по дело №61088/2016

  Решението по частичния иск формира ли сила на присъдено нещо относно предявеното от ищеца основание за вземането му, която следва да бъде зачетена в последващ исков процес относно останалата част от вземането?
  Формираната сила на присъдено нещо на решението по частичен иск, преклудира ли възраженията на ответника срещу съществуването на спорното право, претендирано в пълния му размер в отделно производство?

  Решение №186/21.10.2019 по дело №246/2019

  При определяне на степента на съпричиняване, длъжен ли е съдът да вземе предвид и пропуските и нарушенията на правилата за безопасност, които е допуснал или извършил работодателят?

  Решение № 76 от 17.06.2019 г. по гр. д. № 5104/2017 г.

  Може ли да се счита за „дежурство“ т. нар. „време на разположение“ относно лицата, които извършват транспортни дейности съгласно Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, и представлява ли то полагане на извънреден труд?

  Решение № 54 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 3649/2018 г.

  При присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 КТ, приспада ли се полученото обезщетение за временна нетрудоспособност на основание чл. 200, ал. 3 КТ?

  Решение № 28 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 3055/2018 г.

  Дали при закриване на структурно обособено звено има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор с работници или служители на сходна длъжност в друго структурно обособено звено?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО