Ани Саралиева

  Дела, докладвани от върховен съдия Ани Саралиева

  Решение

  Решение № 136 от 01.03.2012 г. по гр. д. № 414/2010 г.

  Относно задължението на съда да вземе предвид всички обстоятелства, имащи значение за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, който е разрешен от въззивния съд в противоречие с т. 11 на ППВС № 4/1968 г.
  Решение

  Решение № 230 от 10.05.2010 г. по гр. д. № 2487/2008 г.

  Относно приложението на чл. 200 КТ /в редакцията след изменението обн.ДВ бр.52/2004 г./ при призната трайна неработоспособност 50%.
  Решение

  Решение № 225 от 05.04.2012 г. по гр. д. № 375/2010 г.

  Относно изискванията по отношение обясненията по чл. 193, ал. 1 КТ.
  Решение

  Решение № 354 от 03.08.2010 г. по гр. д. № 714/2009 г.

  Дали неизпълнението на задължителните указания на ВКС при първата касация за съобразяване на обезщетението по чл.200 КТ с това, присъдено с влязлото в сила осъдително решение по чл.45 ЗЗД, е довело до неправилност на въззивното решение като част от по-широкия въпрос за съотношението на отговорностите по чл.45 ЗЗД и чл.200 КТ по претенциите срещу прекия причинител и срещу работодателя за обезщетяване на едни и същи неимуществени вреди- претърпяни за едни и същи периоди от време болки и страдания, причинени от едни и същи телесни увреждания ?
  Решение

  Решение № 355 от 03.08.2010 г. по гр. д. № 1651/2009 г.

  Направените в наказателното производство разноски- адвокатско възнаграждение представляват ли имуществена вреда, подлежаща на обезщетяване по реда на чл.2 ЗОДОВ?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО