Тълкувателно решение № 5 от 18.05.2017 г. по тълк. д. № 5/2015 г.

Анотация

Въпрос
При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата?
Отговор

При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, ако същата представлява самостоятелен обект на правото на собственост, не намира приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата. В случай че същата представлява несамостоятелен обект на собственост, правилото на чл. 92 ЗС се прилага на общо основание.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 4 май 2017 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело № 5 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 16.11.2015 год. на председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ и по негово искане на основание чл. 125 ГПК, във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 1 ЗСВ по въпроса:

При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата.

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд /ОСГК на ВКС/, за да се произнесе съобрази следното:

По поставения въпрос е налице противоречива съдебна практика на състави на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК.

Първото становище е, че няма вещно-транслативен ефект постановление за възлагане, в което е посочен имот или права върху имот, върху които не е насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не са описани и оценени и спрямо които не е проведена публична продан, щом тези права ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №434/19.11.2020 по дело №2443/2020 5
  Определение №434/19.11.2020 по дело №2443/2020
  Допускане до касационно обжалване в частта, с която до делба е допусната стопанска сграда с цел извършване на преценка дали в случая не следва да намери приложение разрешение, идентично с възприетото от ОСГК на ВКС в ТР №5/2015г. от 18.05.2017г. по т.д.№5/2015г., като се има предвид, че стопанската сграда е…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №32/10.03.2021 по дело №2443/2020
  Допускане до касационно обжалване в частта, с която до делба е допусната стопанска сграда с цел извършване на преценка дали в случая не следва да намери приложение разрешение, идентично с възприетото от ОСГК на ВКС в ТР №5/2015г. от 18.05.2017г. по т.д.№5/2015г., като се има предвид, че стопанската сграда е…
 • Определение №60093/01.07.2021 по дело №1875/2021 6
  Определение №60093/01.07.2021 по дело №1875/2021
  В случай на искане за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания относно недвижим имот, необходимо ли е да бъде установена собствеността на имота и липсата на титул за собственост основание ли е за постановяване на отказ за издаване на такова удостоверение с оглед нормата на чл. 47, ал.…
 • Определение за недопускане
  Определение №26/18.01.2021 по дело №1479/2020
  Може ли владеещият несобственик да се защитата с друг иск,освен с иск за собственост и с какъв иск да се защити при насрочен въвод във владение, когато имотът не съвпада с описания в постановлението? Допустим ли е иск по чл. 439 ГПК за недължимост на предаване на владение, чрез въвод,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60139/08.11.2021 по дело №1849/2021
  Следва ли въззивният съд да съобрази какви права е придобил всеки от съделителите в зависимост от придобивното си основание и да ги отрази в диспозитива на решението си чрез обикновени дроби с еднакъв знаменател, сборът от които да е равен на единица?

Цитирани норми и термини