Тълкувателно решение № 1 от 14.11.2016 г. по тълк. д. № 1/2015 г.

Анотация

Въпроси
1. Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК?
2. Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82 СК, ал. 2 и 3 да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя, предвид изискването на чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане?
Отговори

Не може да се допусне пълно осиновяване без съгласие на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК.

Молба за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 СК и чл. 82, ал. 3 СК, подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя, а не чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане, е процесуално допустима.


Върховният касационен съд /ВКС/ на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия /ОСГК/ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря КЛАВДИЯ ДАЛИ постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд от 22.06.2015г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ въз основа на постъпило искане от председателя на Върховния касационен съд за постановяване на тълкувателно решение по два въпроса, по които въз основа на постъпили сигнали се поддържа, че е налице противоречива съдебна практика на апелативните и окръжните съдилища, а именно:

Въпроси

1. Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК?

2. Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82 СК, ал. 2 и 3 да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя, предвид изискването на чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане?

Мотиви

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по поставените въпроси, съобрази следното:

Точка №1

По първия въпрос: “Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК?”, становищата са две. Според едното е допустимо пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК, а според другото – пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК не може да се допусне.

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд приема за правилно второто становище по въпроса.

Съображенията са следните:

Уредбата на института осиновяване в Семейния кодекс се основава на принципите, прокламирани в чл. 2 СК (особена закрила на децата и равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца), както и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини