чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд.

Решение № 47 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 682/2018 г.

Възниква ли вземането по чл. 31, ал. 2 ЗС, когато ползването на съсобствената вещ от един от съсобствениците е обусловено от спазването на нормативни изисквания, чието изпълнение зависи от съдействието на останалите съсобственици, а те не дават такова съдействие?

Решение № 117 от 25.06.2019 г. по гр. д. № 2781/2018 г.

Какви са критериите, по които се установяват границите на поземлените имоти в кадастралната карта?

Решение № 368 от 18.05.2019 г. по т. д. № 2729/2017 г.

При предявен осъдителен иск за неустойка и въведено от ответника възражение за недължимостта й поради нищожност на неустоечната клауза, на основание чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД, кой носи доказателствената тежест да установи релевантните факти, на които да се основе оценката относно действителността на клаузата?
Допустимо ли е с въззивната жалба да се навеждат нови обстоятелства и въз основа на тях да се релевират нови възражения, които не са въведени своевременно, въпреки известността им на страната?

Решение № 17 от 13.06.2019 г. по т. д. № 1104/2018 г.

Относно доказателствената сила на частен документ при оспорване на отразената в него дата на съставяне от страна по делото, която не е трето лице по смисъла на чл. 181, ал. 1 ГПК.

Решение № 135 от 07.06.2019 г. по гр. д. № 4273/2018 г.

Какви са предпоставки за уважаване на възражение за съдебно прихващане с погасено по давност вземане?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}