Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Налице ли е несъобразяване с решението по допускане на делбата, ако в решението по извършването е допуснат до делба и разпределен новообразуван поземлен имот с различни граници, площ и квоти на съсобственост, от тези, които са посочени в решението по допускане на делбата?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Необходими ли са два документа, които да бъдат характеризирани като „начало на писмено доказателство“ по смисъла на чл. 165, ал. 2 ГПК, за да бъде допустимо разкриването на персонална симулация със свидетелски показания – един за отношенията между явната и скритата страна и друг – за отношенията между скритата страна и подставеното лице?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Липсата на имущество на дружество в ликвидация при наличие на неудовлетворени безспорни вземания на негов кредитор, основание ли е за приключване на производството по ликвидация и за заличаване на дружеството от търговския регистър?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Костадинка Недкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Знанието на приобретателя за тежко увредено здравословно състояние в терминален стадий на прехвърлителя следва ли да се приравни на знание, че смъртта на прехвърлителя ще настъпи в кратко време след сключването на договора?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мими Фурнаджиева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

При предявен иск за възстановяване на запазена част от наследството и иск за делба срещу ползващото се от завещателното разпореждане лице, ако последното се е разпоредило със завещаното имущество и впоследствие по реда на чл. 37 ЗН е предявен иск за отмяна на разпореждането срещу лицето, в полза на което същото е било извършено, каква е връзката на преюдициалност между така предявените искове?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

При действието на ЗТСУ/отм./ и подзаконовите нормативни актове по приложението му може ли да бъде притежавано място за паркиране (паркомясто) в дворното място като принадлежност към самостоятелен обект в сграда, след като съществуването на такива места е предвидено в архитектурния проект за изграждане на сградата?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Дали е допустимо с едно общо заявление по чл. 31, ал. 2 ПВ да се иска заличаване на няколко възбрани, вписани върху един и същи имот, собственост на един и същ длъжник, действително е определящ за изхода на производството предвид решаващите мотиви на окръжния съд?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Длъжен ли е работодателят да проведе междинна среща по чл. 163, ал. 2 Правилника за администрацията в съдилищата и непровеждането на такава среща пречка ли е за законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител след края на атестационния период а основание чл. 340а, ал. 6 ЗСВ? Подлежи ли на съдебен контрол по същество в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 Кодекса на труда преценката на атестационната комисия за представянето на работник или служител, извършена по реда на чл. 165 и чл. 166 Правилника за администрацията в съдилищата?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 ЗСПЗЗ (в редакцията й след изменението с ДВ, бр. 42/2018 г., в сила от 22.05.2018 г.), специална ли е и дерогира ли чл. 229, ал. 2 ЗЗД и чл. 229, ал. 3 ЗЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

123528 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право