Home чл. 8, ал. 1 ЗЗТ

чл. 8, ал. 1 ЗЗТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за защитените територии

Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт