Home чл. 6, ал. 2 ЗЗТ

чл. 6, ал. 2 ЗЗТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за защитените територии

Чл. 6. […] (2) Населените места и селищните образувания в границите, определени със застроителните и регулационни планове или околовръстни полигони, попадащи в защитени територии, не са част от тях.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт