пар. 13, т. 1 ДР ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Допълнителни разпоредби
§ 13. По смисъла на този закон:
1. “Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт