чл. 187, т. 2 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Чл. 187. Когато приеме, че определена търговска практика или действие съставлява нарушение по чл. 186 , съдът може да: […] 2. разпореди на производителя, вносителя, търговеца и доставчика да преустанови незаконната търговска практика или да отстрани от договора неравноправната клауза в определен срок;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт