чл. 186, ал. 3 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Чл. 186. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.; бр. 64 от 2007 г., в сила от 09.09.2007 г.; бр. 102 от 2008 г.) Иск за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, може да предявява и Комисията за защита на потребителите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт