чл. 146, ал. 1 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Чл. 146. (1) Неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт