чл. 143, т. 2 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Чл. 143. […] 2. изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по отношение на търговеца или доставчика или на друго лице при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения, включително изключва възможността за прихващане на задължение към търговеца или доставчика с друго насрещно вземане, което има спрямо него;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт