Home чл. 143, т. 10 ЗЗП

чл. 143, т. 10 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за защита на потребителите

Чл. 143. Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, като: […] 10. позволява на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Свързани актове

« Обратно към нормативния акт