чл. 99, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 99. […] (2) Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт