Home чл. 96 ЗЗД

чл. 96 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 96. (1) Когато кредиторът е в забава, рискът преминава върху него; ако и длъжникът е бил в забава, той се освобождава от нейните последици.
(2) В тежест на кредитора са необходимите разноски, направени поради неговата забава.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт