Home чл. 92 ЗЗД

чл. 92 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 92. Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Кредиторът може да иска обезщетение и за по-големи вреди.
(Ал. 2, 3, 4, отм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.)
(Ал. 2, нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди или ако задължението е изпълнено неправилно или отчасти, съдът може да намали нейния размер.
(Ал. 3, отм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.).
(Ал. 4, отм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.).

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините