Home чл. 89 ЗЗД

чл. 89 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 89. При двустранните договори, ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право. Когато невъзможността е само частична, другата страна може да иска съответно намаляване на своето задължение или разваляне на договора по съдебен ред, ако няма достатъчен интерес от частичното изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт