Home чл. 87, ал. 3 ЗЗД

чл. 87, ал. 3 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 87. […] (3) Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините