Home чл. 87, ал. 1 ЗЗД

чл. 87, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 87. Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт