Home чл. 86, ал. 1 ЗЗД

чл. 86, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 86. При неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпени вреди в по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите правила.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт