Home чл. 85 ЗЗД

чл. 85 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 85. Когато длъжникът е в забава, той дължи обезщетение дори ако изпълнението стане невъзможно поради причина, за която преди това не би отговарял, освен ако докаже, че кредиторът би претърпял вредите и при своевременно изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт