чл. 82 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 82. Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт