Home чл. 79 ЗЗД

чл. 79 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 79. Ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.
Когато се иска обезщетение вместо изпълнение, длъжникът може да предложи първоначално дължимото заедно с обезщетение за забавата, ако кредиторът има още интерес от изпълнението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт