чл. 79, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 79. Ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт