чл. 77, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 77. […] (2) Ако за вземането е бил издаден особен документ от длъжника, той може да поиска връщането му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт