Home чл. 76, ал. 2 ЗЗД

чл. 76, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 76. […] Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт